KRR | Premier Sint Maarten vecht voor voortbestaan van haar kabinet

Koninkrijksrelaties.nu | Rene Zwart

Prme Minister Leona Marlin-Romeo | ANP

Philipsburg – Minister-president Leona Marlin-Romeo vecht op dit moment in de Staten voor het voortbestaan van haar kabinet. De oppositiepartijen verwijten haar te veel aan de leiband van Nederland te lopen en hebben een motie van wantrouwen ingediend.

Directe aanleiding is haar instemming met het aanbod van staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties om een schenking van 50 miljoen dollar uit het wederopbouwfonds te aanvaarden voor het opknappen van het vliegveld. Voorwaarde is dat er zowel in het management als de Raad van Commissarissen onafhankelijke experts worden benoemd die toezicht kunnen houden op de correcte besteding van het geld. Daarnaast is het de bedoeling dat Schiphol Princess Juliana Airport waarvan de Sint Maartense overheid aandeelhouder is gaat helpen te professionaliseren.

Vandaag verdedigt de premier haar beleid in de Staten. Als zij de steun van de regeringspartijen krijgt zal ze de motie tenauwernood overleven want in dat geval zullen de stemmen bij 7 tegen 7 staken. Ook tegen minister Stuart Johnson van Toerisme is een motie van wantrouwen ingediend. Op dit moment is de vergadering geschorst.

Update: Kabinet overleeft moties

Premier Marlin-Romeo en minister Johnson hebben de stemming over de tegen hen ingediende moties van wantrouwen nipt overleefd. Beide moties kregen 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen en zijn derhalve verworpen.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *