Sitek-leden keren zich tegen het bestuur

Vlnr. Marbella Felipa, Sandra Lewis-Nieuw en Cedrick Manuela.

WILLEMSTAD — Marbella Felipa deed donderdag een boekje open over onderwijsvakbond Sitek. Onlangs zei het bestuur het lidmaatschap van Felipa op. Een aantal Sitek-leden heeft daarop besloten een handtekeningenactie voor het afgezette lid op touw te zetten. Ook stelden deze leden zich verkiesbaar voor de komende bestuurverkiezingen in september, waarbij ze de strijd aangaan met het huidige bestuur.

De ontevreden Sitek-leden, waaronder Sandra Lewis- Nieuw, noemen zichzelf bewuste leden.
Ze willen dat de algemene ledenvergadering zich uitspreekt over het besluit van de vakbond om Felipa uit te schakelen.
Felipa heeft zich altijd kritisch opgesteld tegenover Sitek, maar ook tegen andere partners in het onderwijs.
Vier jaar geleden schreef ze de analyse ‘Ban Fortalesé Sitek’. Daarin heeft ze samen met diverse personen uit het veld enkele voorstellen aangedragen om het functioneren van het Sitek-bestuur te verbeteren.
Op 28 augustus 2008 werd het document officieel aan Sitek overhandigd. Ook stelde Felipa zich toen verkiesbaar als bestuurslid. Ze kreeg echter te weinig stemmen.
Twee jaar later stonden de bestuursverkiezingen weer voor de deur.
Deze zouden alleen plaatsvinden als er tegenkandidaten zouden zijn. Volgens Felipa zou voormalig Sitek-voorzitter Sidney Bicho Justiana toentertijd niet publiekelijk hebben aangekondigd dat hij zich niet verkiesbaar zou stellen.
Pas op de laatste dag dat kandidaten zich konden melden, maakte oud-secretaris Darius ‘Lio Plantijn’ zijn kandidatuur bekend.
Zo werd hij volgens Felipa Sitek-voorzitter zonder dat er echte verkiezingen werden gehouden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Felipa is door het Sitek-bestuur opgezegd.
Doordat Felipa van werkgever veranderde, van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) naar de Dienst Openbare Scholen (DOS), werd haar contributie niet meer ingehouden. Niemand had deze administratieve wijziging doorgegeven.
Volgens Felipa is ze onterecht uitgeschreven. Volgens de statuten van de vakbond kunnen leden slechts uitgeschreven worden als ze dat zelf aangeven, als ze geroyeerd worden of bij overlijden.

Toen de docente haar gegevens wilde actualiseren kreeg ze van de vakbond te horen dat het een reintegratieverzoek betrof.
Dat is een verzoek om opnieuw lid te worden van de vakbond.
De bond heeft echter besloten om haar verzoek niet te honoreren. Daarop heeft een aantal Felipa-sympathisanten aangekondigd in september mee te zullen doen aan de verkiezingen.
Volgens hen is het tijd voor een frisse wind binnen Sitek.
Volgens Sitek-voorzitter Plantijn is Felipa het slachtoffer geworden van haar eigen acties. Al vier jaar lang probeert ze volgens hem de naam van de vakbond door het slijk te halen.
Volgens hem heeft het bestuur het recht om nieuwe leden te accepteren of te weigeren. In het geval van Felipa heeft het bestuur ervoor gekozen om haar niet aan te nemen.
In een persbericht stelt Plantijn dat alle leden zich voor het bestuur en of de bondsraad kandidaat mogen stellen. Kandidaten moeten minimaal de steun hebben van tien leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *